budzowski.org Przystanek O?taszyn

budzowski.org
Title: Przystanek O?taszyn
Keywords: Oltaszyn, O?taszyn, Budzowski, O?tarzyn, Oltaschin, budzowski
Description: Przystanek O?taszyn. Mieszkam w O?taszynie od urodzenia, tu chodzi?em do szko?y, tu gra?em w pi?k? na ulicy ...
budzowski.org is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. budzowski.org has 43% seo score.

budzowski.org Information

Website / Domain: budzowski.org
Website IP Address: 46.4.119.232
Domain DNS Server: ns12.linuxpl.com,dns12.linuxpl.com

budzowski.org Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

budzowski.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

budzowski.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 04 Aug 2016 16:09:42 GMT
Server Apache/2

budzowski.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Oltaszyn 4 0.55%
O?taszyn 18 2.51%
Budzowski 3 0.46%
O?tarzyn 2 0.27%
Oltaschin 3 0.46%
budzowski 3 0.46%

budzowski.org Traffic Sources Chart

budzowski.org Similar Website

Domain Site Title

budzowski.org Alexa Rank History Chart

budzowski.org aleax

budzowski.org Html To Plain Text

Przystanek O?taszyn Mieszkam w O?taszynie od urodzenia, tu chodzi?em do szko?y, tu gra?em w pi?k? na ulicy, zakrada?em si? do ogrodów po jab?ka .... mo?e zatem warto zapisa? tamte klimaty. Pami?tajmy o naszych korzeniach. Pozdrawiam i zapraszam Ryszard Budzowski Jeste? tutaj: Menu g?ówne O?TASZYN - prezentacje O mnie Retroteka Kuferek O?taszyn O?taszyn - US?UGI WROC?AW Rodzinka Osiedle robotnicze Aktualno?ci Hobby AGH - refleksje TG - z pami?tnika klasy Historia regionu KONTAKT Licznik odwiedzin Visitors Counter Przystanek O?taszyn Dlaczego ?? Dlaczego nie, mo?e czasem warto si? podzieli? tym co lubimy, tym co cenimy i wszystkim co warte jest ocalenia - przekazania. Szybko?? ?ycia, po?cig sprawiaj?, ?e nie zauwa?amy tego co bezpowrotnie na naszych oczach ginie. Kto nie szanuje i nie ceni swej przesz?o?ci, ten nie jest godzien szacunku tera?niejszo?ci, ani nie ma prawa do przysz?o?ci. Marsza?ek Józef Pi?sudski 20 lutego 1920 r. BO NIE MA ZIEMI WYBIERANEJ JEST TYLKO ZIEMIA PRZEZNACZONA ZE WSZYSTKICH BOGACTW CZTERY ?CIANY Z CA?EGO ?WIATA TAMTA STRONA Kazimierz Wierzyński czego si? dowiecie ... retroteka - to zatrzymane w kadrze obrazy z ?ycia naszego osiedla tak jak to by?o przed laty i w chwili obecnej - to chwila dla tych mieszkańców którzy pami?taj? jeszcze te zmiany i refleksja dla naszych nowych s?siadów, ?e cho? wspó?czesno?? wypar?a tamte klimaty to jednak tak by?o, O?taszyn - kilka chwil otwarcia na histori? - zdominowana zapisem tekstowym, ale mo?e po kolejnej zmianie b?dzie lepiej, osiedle robotnicze - pere?ka - warto wiedzie? , hobby - od lat pasjonuj? mnie góry - aktywny wypoczynek, czyli w?drówki wielodniowe piesze i wycieczki rowerowe z wjazdami na szczyty , ale równie? wielodniowe wypady na rower z namiotem po bagnach i bezdro?ach np Roztocze i Suwalszczyzna, Bory Tucholskie, czy górskie klimaty Beskidów, wspomnienia - sami zobaczycie, poniewa? stara?em si? wszystko robi? sam, sam te? odpowiadam za sk?ad, b??dy graficzne, uk?ady stron, literówki i inne widoczne braki tresci oraz szaty - za co przepraszam, ?yczenia - mi?ego relaksu i chwil refleksji. jeste?my - co po nas zostanie Ogladnij prezentacje zdj?ciowe retroteka - o?taszyn http://www.youtube.com/watch?v=fwhVWIwaRpQ&;feature=shar Prezentacja O?taszyn - wiosna 2014 - widoki http://youtu.be/NbaMLY7FnqA Szkolne mundurki - prezentacja o szkole podstawowej http://youtu.be/HSjlKsxbY8A z lotu ptaka http://fotopolska.eu/foto/131/131089.jpg O?taszyn O?taszyn, O?tarzyn, ale równie? Oltaschin, Oltachino, Oltaczino,Olatzin jedno miejsce, a tak wiele nazw. Dla tych, którzy tu tylko ?pi? to O?taszyn, dla tych którzy tu si? urodzili po wojnie to O?tarzyn, dla tych którzy opu?cili t? miejscowo?? to Hercogshufen, Oltaschin, a ja zebra?em te informacje dla Wszystkich, którzy chc? wiedzie? co? wi?cej o naszym osiedlu. OSTATNIO DODANE 01 listopada - rozbudowa przedszkola przy ulicy Kurpiów 01 listopada - czyszczenie stawu przy Strachowskiego Zagadki osiedlowe - czyli co znajdziecie na mojej stronie 1. czy przez nasze osiedla przep?ywa rzeka 2. wojna o lwy , gdzie sat?y dwa lwy na postumentach i co z nich zosta?o 3. jak sie nazywa? klub pi?karski naszego osiedla 4. która ulica mia?a oswietlenie lampami gazowymi 5. czy w naszym osiedlu po wojnie by?a kregielnia 6. dlaczego na cz??? osiedla mówimy "kozi park" 7. kto by? pierwszym powojennym ksiedzem w O?taszynie 8. gdzie sta? pomnik i czemu by? poswiecony 9. pierwsza plebania, druga plebania i trzecia plebania 10. jaka rodzina ma najwiekszy wk?ad w wychowanie pokolenia naszych dzieci w szkole 11. co ma wspólnego Biskupin z O?taszynem 12. Laudate in secula Christum - na jakim budynku w O?taszynie by? umieszczony ten napis 13. gdzie na osiedlu funkcjonowa?o ogólnodostepne pastwisko, 14. kiedy uruchomiono pierwsza komunikacje autobusow? do centrum miasta 15. jakie samochody obs?ugiwa?y pierwsz? linie nocna do O?taszyna 16. co by?o zamiast numerów na elewacjach domów na osiedlu Ernsta Maya 17. akie drzewa porasta?y ulice Grota Roweckiego 18. czy papiez jan Pawe? II odwiedzi? nasza parafi? 19. ile lat liczy sobie nasze osiedle 20. jak w okresie ostatniej wojny nazywa?o si? nasze osiedle PS ODPOWIEDZI: Mo?ecie odszuka? w wi?kszo?ci w zak?adce O?taszyn. 11-05-2012 Szanowni Państwo Dotychczas moja strona zawiera?a materia?y wy??cznie statyczne, czyli elementy historii osiedla, zdj?cia z albumów rodzinnych oraz inne materia?y dokumentuj?ce stare wydarzenia. Poniewa? udaje mi si? zdobywa? nowe materia?y do funkcjonuj?cych ju? zak?adek mojej strony, a jednocze?nie spotykam si? z zapytaniami o elementy dotycz?ce obecnych problemów postanawiam uruchomi? now? zak?adk? - aktualno?ci. Pozdrawiam zatem serdecznie wszystkich mieszkańców naszego osiedla i zapraszam do wspó?pracy w redagowaniu tekstów. BLISKO NAS: Warto zagl?dn?? na strony w Internecie po?wi?cone mi?dzy innymi naszemu osiedlu. Ko?ció? WNMP http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_we_Wroc%C5%82awiu-O%C5%82taszynie Ko?ció? http://koscioly.wroclaw.pl/katalog_kosciolow/012_k_pw_Wniebowziecia_NMP_Oltaszyn.html Parafia http://oltaszyn.archidiecezja.wroc.pl/index.php?page=historia O?taszyn stare kartki pocztowe http://breslau-wroclaw.de/wb/pages/topographie/breslau---land/oltaschin-im-bild.php http://fotopolska.eu/Wroclaw/b8262,Oltaszyn.html Szko?a podstawowa http://sp34.edupage.org/ Biblioteka http://www.biblioteka.wroc.pl/opis-51-filia_nr_17.html O nas http://www.wroclaw.pl/na-oltaszynie-obcy-nie-zginie KONTAKT Jesli po zapoznaniu sie z tre?ci? strony macie Panstwo jakie? uwagi i wnioski prosze o kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. Zapraszam . Ryszard Budzowski Wró? na pocz?tek Copyright ? Ryszard Budzowski 2016 Template by Joomla 1.7 Templates & Xido.

budzowski.org Whois

Domain Name: BUDZOWSKI.ORG